Staňte sa členom

Detský folklórny súbor Venček pracuje na Základnej škole s materskou školou na Jarnej ulici 3168/13 v Poprade. Členom nášho súboru sa môže stať dievča alebo chlapec vo veku od 6 do 18 rokov. V súčasnosti máme viac ako 100 členov a fungujeme v dvoch skupinách. Prvú skupinu tvoria naši najmladší tanečníci, vo veku do 10 rokov a druhú skupinu tvoria deti vo veku nad 10 rokov. Prihlásiť sa, je úplne jednoduché. Stačí iba dodržať nasledujúci postup.

1. Stiahnite si registračný formulár

2. Vyplňte ho a vytlačte

3. Prineste dokument osobne na jeden z našich nácvikov

Aby ste sa mohli stať členom Detského folklórneho súboru Venček, je nutné uhradiť aj členský poplatok
vo výške 50,00 € / jeden školský rok za člena. Poplatok je možné uhradiť iba bankovým prevodom na účet občianského združenia DFS Venček – Poprad SK72 0900 0000 0004 9152 9426. Nácviky skupiny číslo 1 sú každú stredu od 16.00 do 18.00 hod. So skupinou 2 sa stretávame každý piatok od 16.00 do 18.00 hod.

Stiahnuť registračný formulár

Pred príchodom na váš prvý nácvik nás prosím kontaktujte prostredníctvom nášho e-mailu:
vencekpoprad@gmail.com

Späť na hlavnú stránku