Staňte sa členom

Detský folklórny súbor Venček pracuje na Základnej škole s materskou školou na Jarnej ulici 3168/13 v Poprade. Členom nášho súboru sa môže stať dievča alebo chlapec vo veku od 6 do 18 rokov. V súčasnosti máme viac ako 100 členov a fungujeme v troch skupinách. Prvú skupinu tvoria naši najmladší tanečníci, vo veku do 8 rokov. Druhú skupinu tvoria deti vo veku od 8 do 10 rokov, a tretiu skupinu deti nad 10 rokov. Prihlásiť sa, je úplne jednoduché. Stačí iba dodržať nasledujúci postup.

1. Stiahnite si registračný formulár

2. Vyplnte ho a vytlačte

3. Prineste dokument osobne na jeden z našich nácvikov

Aby ste sa mohli stať členom Detského folklórneho súboru Venček, je nutné uhradiť aj členský poplatok
vo výške 35,00 € / jeden školský rok za člena. Poplatok je možné uhradiť buď v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet občianského združenia DFS Venček – Poprad SK72 0900 0000 0004 9152 9426. Nácviky skupiny číslo 1 sú každý štvrtok od 16.00 do 17.30 hod. So skupinou 2 sa stretávame každú utorok
od 16.00 do 17.30 hod a skupina 3 nacvičuje v piatky od 16.00 do 18.00 hod.

Stiahnuť registračný formulár

Späť na hlavnú stránku