Krajská súťaž detských folklórnych súborov

Na konci apríla sme s našim súborom vystupovali na krajskej súťaži detských folklórnych súborov v Raslaviciach.
S našim pásmom ,,Anička nám hrala od maľučka mala” sme sa umiestnili v bronzovom pásme.

DFS Venček Poprad

Detský folklórny súbor VENČEK pracuje od roku 1989 pri Základnej škole na ulici Jarná v Poprade pod vedením vedúcej pani Márie Baranovej, Soni Fördösovej a Nadi Nevlazlovej Luhovej. Pravidelne sa zúčastňuje rôznych festivalov, folklórnych slávností a postupových prehliadok, kde získal už nejedno pekné ocenenie za nápaditosť témy a zaujímavé spracovanie detskej hry.

Späť do fotogalérie Späť na hlavnú stránku